Category Archives: Sekretarka/Praca biurowa

W pracy

Poruszanie się po biurze

Kierunki w języku niemieckim:

Pomocne określenia:

Im ersten Stock – na pierwszym piętrze

Im zweiten Stock – na drugim piętrze

Im dritten Stock – na trzecim piętrze

Im vierten Stock – na czwartym piętrze

Im Erdgeschoss – na parterze

Entschuldigung, wo ist das Büro? – przepraszam, gdzie jest biuro?

Sein Büro ist im zweiten Stock. Vom Empfang aus gehen Sie zwei Treppen hoch. Wenn Sie oben Sind, sehen Sie seine Tür schon vor sich.

Przed recepcją proszę iść dwie klatki schodowe do góry. Kiedy będzie Pan u góry, drzwi będą przed Panem.

Wie komme ich zur Abteilung… ( für Öffentlichkeitsarbeit) ? – jak dojdę do oddziału (public relation)? 

Gehen Sie nach unten ins Erdgeschoss, dann links, um die Ecke, den Gang entlang und es ist dritte Tür rechts. –Proszę iść w dół, na parter i potem w lewo, za rogiem idąc wzdłuż zobaczy Pan trzecie drzwi po prawej stronie.

Wo ist der….? – gdzie jest…?

Gehen Sie nach rechts, zur Treppe. Dort gehen Sie links, dann geradeaus bis zum Ende. Sie sehen (die Abteilung) auf der linken Seite.

Proszę iść na prawo, do schodów. Tam proszę skręcić w lewo, potem prosto, aż do końca. Zobaczy Pan/i (dział) po lewej stronie.

 

 

Plotki po niemiecku

Jak plotkować w języku niemieckim? Nie jest to trudne, wystarczy znać kilka zwrotów:

Plotkujemy i prowadzimy luźne rozmowy wszędzie: ze znajomymi, u fryzjera, w biurze, w sklepie. Potoczne słownictwo po niemiecku przyda się każdemu.

Rate mal, was ich gehört habe – zgadnij, co słyszałem/am!
Du glaubst es nicht! – nie uwierzysz!
Da kommst du nicht drauf! – nigdy nie zgadniesz!
Ich habe die Hammer News! – mam gorącego newsa/plotkę!

Kannst du was für dich behalten? – umiesz zatrzymać coś dla siebie?
Das ist geheim, erzähl es keinem! – to jest tajne/tajemnicą nie mów nikomu!
Ich habe nichts gesagt – nie wiesz tego ode mnie

Nee, oder? – nie, nie może być…
Ich fass es nicht! – nie wierzę!
was du nicht sagst – co Ty gadasz
ja, ja alles klar… – taak, taak jasne.. (czyli nie gadaj głupot)
Was für ein Unsinn! – co za bzdura!
Wayne? – Kogo to obchodzi?

Rozmowy telefoniczne w języku niemieckim

 

Prowadzenie rozmów telefonicznych po niemiecku

Poniżej przydatne zwroty do prowadzenia rozmów telefonicznych po niemiecku:

♥ Rozpoczynanie rozmowy telefonicznej:

 

Hallo! Mein Name ist Kowalski – Halo! nazywam się Kowalski

Hier spricht Thomas Kowalski, guten Tag! – Z tej strony Tomasz Kowalski, dzień dobry!

Kowalska, am Apparat. – Kowalska przy telefonie.

Könnte ich bitte mit Herrn/Frau…. sprechen? – mogę rozmawiać z Panem/Panią…

Mit wem spreche ich? – z kim rozmawiam?

Was kann ich für Sie tun? – w czym mogę Panu pomóc

 

♣ Proszę chwilkę poczekać…

 

Moment, ich verbinde – chwileczkę, łączę

Bleiben Sie bitte am Apparat – proszę chwileczkę poczekać

 

♦ Pomyłka

 

Entschuldigung, ich habe mich verwählt – przepraszam, pomyliłam numer

Sie haben Sie falsche Nummer – Pan pomylił numer telefonu

 

♣ Gdy szef jest nieobecny…

 

Tut mir Leid, Herr Kowalski hat Urlaub – przykro mi, pan Kowalski jest na urlopie

Herr Kowalski ist leider gerade in einer Besprechung – Pan Kowalski jest niestety właśnie na spotkaniu

 

♥ Prośba o powtórzenie

 

Die Verbindung ist sehr schlecht… – połączenie jest słabe

Würden Sie den Namen/die Adresse noch einmal wiederholen? – mógłby Pan/Pani jeszcze raz powtórzyć nazwisko/adres?

Vielen Dank auf Wiederhören! – dziękuję, do usłyszenia!

 

♠ Zostawianie wiadomości

 

Soll ich Herrn/Frau etwas ausrichten? – czy mógłbym coś przekazać Panu/Pani…

Richten Sie ihm/ihr… – proszę mu/jej przekazać…

Gut, das habe ich notiert – dobrze, już notuję

Kann Herr Kowalski zurückrufen? – Czy Pan Kowalski mógłby oddzwonić?

 

 

 

Jak napisać e-mail w języku niemieckim

Jak napisać e-mail po niemiecku

Komunikacja internetowa w Niemczech rozwija się równie szybko jak w Polsce. Dzisiaj umieszczam krótką ściągawkę z pisania e-maili w języku niemieckim.

A poniżej bardziej i mniej formalne zwroty w komunikacji internetowej!

Cześć Ania – Hallo Anna!

Dziękuję za Twojego e-maila – Vielen Dank für Deine Email.

Piszę, aby przekazać Ci, że –Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass…

Masz już plany na dzisiaj? Hast Du schon Pläne für heute?

Dziękuję za przesłanie/zaproszenie/załącznik… Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von…

Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie- Ich bin Dir sehr dankbar für die Information…

Z przyjemnością informuję, iż… Ich freue mich, dir zu berichten, dass…

Z przykrością muszę powiadomić Państwa, że… Leider muss ich Ihnen berichten, dass…

Tak przykro mi słyszeć, że… – Es tut mir so leid, zu erfahren, dass…

Pozdrawiam serdecznie – Herzliche Grüße

Pozdrawiam – Viele Grüße

Napisz, gdy będziesz miał dla mnie nowe informacje – Bitte, benachrichtige mich, wenn du mehr weisst…

 

 

 

Działy będą aktualizowane i rozbudowywane w każdej kategorii. Jeśli interesuje Cię więcej podobnych dialogów na ten temat – napisz w komentarzu. Na pewno wezmę to pod uwagę i już za chwilę będziesz mógł cieszyć się kolejnymi zwrotami w języku niemieckim!

 

Słownictwo biurowe w języku niemieckim

Słownictwo i zwroty związane z pracą biurową:

Dzisiaj opiszę zwroty, które warto znać, jeśli wybieramy się do pracy biurowej za granicę. Zwroty te przydadzą się również w każdej korporacji i mniejszej firmie, gdzie narzędziem w pracy jest niemiecki.

Könnte ich nach Deutschland faxen? – czy mógłbyś przefaksować to do Niemiec

Es tut mir leid, wir haben kein Fax – przykro mi, nie mamy faksu.

Kann ich bitte das fotokopieren? – czy mógłbyś to skopiować, proszę.

Das ist leider unmöglich. Der Fotokopierer ist kaputt. -to jest niestety niemożliwe, ksero jest zepsute.

Könnten Sie mir Ihren neuen Prospekt zeigen? – czy mogłaby Pani pokazać mi nowy prospekt?

Der neue Prospekt ist leider noch nicht fertig – przykro mi, ale projekt jeszcze nie jest gotowy

Kannst du mir ein Papier geben? -czy mógłbyś podać mi papier?

Ja, bitte – tak proszę

Wo ist ein Fotokopierer? – gdzie jest ksero?

Dort, in der Ecke – tam w rogu

Haben Sie einen Taschenrechner? – Ma Pani kalkulator?

Język niemiecki komputerowy oraz słownictwo związane z biurem po niemiecku znajdziemy również tu: https://niemieckidopracy.com/zawod/jezyk-niemiecki-komputerowy/