Karta pobytu stałego

Karta pobytu stałego: dla kogo i jak się ubiegać?

Karta pobytu stałego ma ważność 10 lat, podobnie jak polskie dowody osobiste. Po upływie tego czasu musimy wymienić wyłącznie kartę pobytu – nie wiąże się to z pisaniem wniosku o kolejną decyzję.
Po otrzymaniu decyzji na pobyt stały cudzoziemiec ma prawo mieszkać i legalnie pracować w Polsce bez żadnych dodatkowych zezwoleń.
Może również podróżować w strefie Schengen w celach turystycznych przez okres 90 dni w ciągu 180 dni.

Kto może się ubiegać o zezwolenie na pobyt stały – karta stałego pobytu?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mogą składać:
cudzoziemcy, którzy pozostają w związku małżeńskim z obywatelem Polski;
cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka;
cudzoziemcy , którzy posiadają polskie pochodzenie;
cudzoziemcy, którym udzielono azyl w Polsce;
cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany;
ofiary handlu ludźmi;
małoletnie dzieci cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
małoletnie dzieci obywateli Polski.

Gdzie i w jaki sposób należy złożyć wniosek na pobyt stały?

Wniosek na pobyt stały można składać w Urzędzie Wojewódzkim odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Ze względu na ogromną ilość wniosków trzeba liczyć się z tym, że termin wizyty może być odległy nawet o kilka tygodni. Można też skorzystać z usług firmy Visa and Work, która zdecydowanie ułatwi przejście przez procedury legalizacji pobytu.

Karta pobytu stałego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przewiń do góry